Ulf Harling

Ulf Harling

Sälj- och förhandlingsutbildare med över trettio års erfarenhet från de mest skiftande uppdrag i alla tänkbara branscher och kulturer, från att utbilda förhandlare i Regeringskansliets aspirantprogram till att lära egyptier i sitt hemland förhandlingskunskap för Ericsson. Ulf talar, förutom om försäljning och förhandlingsteknik, även om transaktionsanalys i praktiken och genomför företagsanpassade företagsspel och dynamiska företagssimuleringar för teamträning.

Ulf menar att vi befinner oss nästan jämt i en förhandlings- eller säljsituation och i möten mellan människor avgörs hur det ekonomiska utfallet skall bli på kort och lång sikt. Hans erfarenhet som konsult är att de flesta människor kan bli bättre på att förstå vad som sker under ett möte. Förmodligen beror bara 10 % av framgången i affärer på kunskap om produkterna och kalkylerna och hela 90 % på förståelsen om vad som sker mellan människor.

Som konsult och h föredragshållare bygger Ulf sitt arbete på forskningsresultat. Han förmedlar sina tankar och modeller genom att aktivera deltagarna och använder humor och glädje.

Pressefotos

Ulf Harling

Ulf Harling

Søg

Brug gerne vores avancerede søgning til at finjustere søgningen

Bed om et tilbud

Book en foredragsholder eller få flere informationer - få svar samme arbejdsdag!

Om arrangementet
1
Kontaktoplysninger
2

Bed om et tilbud

Book en foredragsholder eller få flere informationer - få svar samme arbejdsdag!

Om arrangementet
1
Kontaktoplysninger
2