Ole Steen Andersen

Ole Steen Andersen

Kloge medarbejdere – et andet ord for specialister – repræsenterer en særlig udfordring for deres ledere. De er ofte selvstændigt tænkende og handlende mennesker, som interesserer sig mest for at finde de rigtige faglige løsninger. De har svært ved at erkende, at ledelse er noget de har brug for, og de føler ofte, at den tid, som anvendes på formål som strategi, medarbejdersamtaler m.m. er spild af tid. Samtidigt foretrækker de i mange tilfælde at arbejde alene eller med bestemte, foretrukne kolleger. De kan derfor være svære at få inddraget i processer, som udvikler virksomheden, men omvendt kan virksomheden kun udvikle sig, hvis de deltager.

Ledelse af forandringer er kernen i de fleste lederes værdiskabelse. Dette foredrag fokuserer på, hvordan lederen kan håndtere de mange processer – ikke mindst i forhold til medarbejderne – som skal lykkes, hvis forandringen skal forløbe hensigtsmæssigt. Mellemledernes rolle i større organisatoriske transformationer er af stor betydning. Foredraget introducerer både teoretiske modeller, praktiske værktøjer og masser af eksempler.

Lederens adfærd er det vigtigste redskab for ledelse. Ofte er ledere dog kun lidt bevidst om, hvordan deres adfærd opleves af deres omgivelser. Herved risikerer lederen, at de gode intentioner ikke omsættes til den ønskede effekt hos de mennesker, som lederen henvender sig til. Dette foredrag handler dybest set om at se sig selv udefra. Hvordan kan man som leder identificere de stærke områder og udviklingsområderne hos en selv?

Et foredrag fra Ole Steen Andersen består af en kombination af oplæg og mindre øvelser, som aktiverer deltagerne i forhold til emnet. Formatet vil enten være 1,5 time, hvor oplægget krydres med summeøvelser og debat, eller 2,5-3 timer, hvor der suppleres med en times arbejde med deltagernes egne cases og/eller cases, som Ole medbringer.

Pressefotos

Ole Steen Andersen

Ole Steen Andersen

Søg

Brug gerne vores avancerede søgning til at finjustere søgningen

Bed om et tilbud

Book en foredragsholder eller få flere informationer - få svar samme arbejdsdag!

Om arrangementet
1
Kontaktoplysninger
2

Bed om et tilbud

Book en foredragsholder eller få flere informationer - få svar samme arbejdsdag!

Om arrangementet
1
Kontaktoplysninger
2