Lene Gammelgaard

Lene Gammelgaard

Medgang har sin rod i vore hjerner. Når vi begynder at forstå, hvorledes vi kan mobilisere og udnytte vor egen motivation, kan vi ikke blot drive os selv til ekstraordinær præstationer, men trækker andre til os og med os.

Egen motivation og individets selvansvarlighed til at udnytte sindets mentale indstillinger og reaaourcer til at komme succesfuld gennem de vanskelige udfordringer - er afgørende for hvem der overlever kriser succesfuldt og styrket og hvem der bukker under.

Lene Gammelgaard har gennem sit liv og karriere bevist at hun igen og igen motiverer sig selv til toppræstationer - Lene Gammelgaard er en håb givende fordragsholder, konsulent og coach og internationalt anerkendt som motivational speaker. Hun har arbejdet med at inspirere organisationer overalt i verden til konstruktivt at konfrontere modgang og krise og imødekomme forandringer og motivere til at mestre det enorme press, der i disse tider præger forretningslivet.

Som den første nordiske kvinde der besteg og overlevede Mount Everest i 1996, høstede Lene Gammelgaard ekstreme erfaringer og fik et sjældent indblik i uforudsigelige og livstruende situationer, hvor konsekvenserne af beslutninger kan være ultimative og hvor succes ofte kræver mere end et menneske magter. Lene Gammelgaards mange facetterede livserfaringer og gennemprøvede "vej til toppen" får Lene Gammelgaard til at fokusere på at skabe ekstraordinære resultater gennem dynamikken i risikovillighed til forandringer, ukuelighed, hårdt arbejde, velholdenhed,originalitet og kreativ innovation. Specielt i vanskelige tider, hvor der kræves noget ekstraordinært af os.

I Lene Gammelgaards bestræbelser på at overkomme udfordringer, der følger af fejlslag, har Lene Gammelgaard dedikeret hovedparten af sit liv til at demonstrere hvordan det at sætte sig mål, mental træning og velholdende resultatorien-terethed kan få tilsyneladende katastrofale kriser gjort håndterbare og sågar danne afsæt for nye succeer. Lene Gammelgaard har i 15 år arbejdet internationalt og anvendt sine "hands-on" erfaringer til at mobilisere og motivere klienter i professionelle sammenhænge.

Pressefotos

Lene Gammelgaard

Lene Gammelgaard

Søg

Brug gerne vores avancerede søgning til at finjustere søgningen

Bed om et tilbud

Book en foredragsholder eller få flere informationer - få svar samme arbejdsdag!

Om arrangementet
1
Kontaktoplysninger
2

Bed om et tilbud

Book en foredragsholder eller få flere informationer - få svar samme arbejdsdag!

Om arrangementet
1
Kontaktoplysninger
2