Gary Baker

Gary Baker

Gary Baker är startegikonsult med en omfattande chefsbakgrund från såväl internationella som svenska företag. Hans spännvidd är stor, från heta Silicon Valley företag via marknadschefsjobb på Deloitte & Touche AB till konsultarbete för finansiella jättar som Morgan Stanley och uppbyggnaden av ett flertal olika partnerskap mellan näringsliv, myndigheter och frivilligorganisationer. Gary Baker är en erfaren talare både i Sverige och USA, och talar bl.a. om affärsmöjligheter på en mångkulturell marknad, hur man skapar framgångsrika affärskulturer och en vinnande laganda med utgångspunkt från mångfald och mångkulturella arbetsplatser, skillnaden mellan amerikansk och svensk affärskultur och hur ser morgondagens Sverige ut – har vi verkligen råd med attityden ”Var god dröj”?

Gary Bakers inspirerande talang att påverka människor och hans erfarenheter och kunskap kring känsliga ämnen som etnisk mångfald och tvärkulturell konflikt gör det möjligt för honom att presentera sina ämnen på ett konstruktivt och motiverande sätt. Gary strävar alltid efter att få åhörarna att lämna hans presentationer med en förståelse om hur de själva kan applicera vad de har nyss hört, oavsett bransch.

Pressefotos

Gary Baker

Gary Baker

Søg

Brug gerne vores avancerede søgning til at finjustere søgningen

Bed om et tilbud

Book en foredragsholder eller få flere informationer - få svar samme arbejdsdag!

Om arrangementet
1
Kontaktoplysninger
2

Bed om et tilbud

Book en foredragsholder eller få flere informationer - få svar samme arbejdsdag!

Om arrangementet
1
Kontaktoplysninger
2